top of page
ESSÄ NR 11-12

En critik öfver critiker

 

Vad är litteraturkritikerns uppgift? I En critik öfver critiker. Med utkast til en lagstiftning i snillets verld, tryckt 1791, lade poeten och filosofen Thomas Thorild (1759–1808) fram sin syn på vilka lagar som ska styra granskningen av ett litterärt verk. Udden var riktad mot rivalen Johan Henric Kellgren och skriften har i efterhand betraktats som Thorilds viktigaste prosaverk. Lina Samuelsson, Rebecka Kärde, Maxim Grigoriev, Björn Ranelid, Roland Lysell, Leif Zern, Helen Korpak och Gunnar D Hansson har med utgångspunkt i den första delen av detta tredelade verk skrivit varsin essä.

 

Lina Samulesson
Kritik av kritiken

 

Rebecka Kärde
Någon att strida med


Maxim Grigoriev

En känslig kritiker


Björn Ranelid
Lagtiftarna

 

Roland Lysell

Thorilds »Passionerna«

 

Leif Zern

Det lifliga och lefvande

 

Helen Korpak

Svaghet och smak

 

Gunnar D Hansson

Det engelska äventyret

ESSÄ NR 11-12

kr130,00Pris
  • Tidskriften ESSÄ nr 11-12

    Redaktör: Emi-Simone Zawall
    Formgivare: Jens Andersson

bottom of page