top of page

Tidskriften ESSÄ vill ge utrymme åt nyskriven essäistik genom att belysa kulturhistoriska texter, bilder och objekt. I varje nummer återutges en källtext som kommenteras i essäform av skribenter med olika ingångar, temperament och åsikter. Tanken är att visa hur en och samma utgångspunkt kan framkalla skilda tolkningar.

 
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - svarta cirkeln
Home
ESSÄ_13_dummy.jpg

NR 13
Göta kanal

Göta kanal är Sveriges största byggnadsprojekt genom tiderna. Den 190,5 kilometer långa kanalen som grävdes för hand under cirka tjugo års tid invigdes 1832 och bildar tillsammans med Trollhätte kanal och Göta älv en vattenväg tvärs genom landet, från Kattegatt till Östersjön. Kanalens idé-givare var greve Baltzar Bogislaus von Platen (1766–1829) som 1806 publicerade Afhandling om canaler genom Sverige med särskildt afseende å Wenerns sammanbindande med Östersjön där han argumenterade för kanalens sträckning och utförande. Per Högselius, Pär Thörn, Lotta Lotass, Jan Jörnmark och Dick Harrison har skrivit varsin essä med utgångspunkt i denna skrift som förändrade Sveriges historia och landskap.

Per Högselius
Drömmen om en svensk hydraulisk civilisation

Pär Thörn
Afhandling om canaler genom Sverige (remixad)

Lotta Lotass

Havens förenare
Jan Jörnmark
Obeliskerna i Skaraborg

Dick Harrison
Ett stycke svenskt hantverk 

Fästpunkt 13
ESSÄ_11_dummy_FB.jpg

NR 11-12
En critik öfver critiker

Vad är litteraturkritikerns uppgift? I En critik öfver critiker. Med utkast til en lagstiftning i snillets verld, tryckt 1791, lade poeten och filosofen Thomas Thorild (1759–1808) fram sin syn på vilka lagar som ska styra granskningen av ett litterärt verk. Udden var riktad mot rivalen Johan Henric Kellgren och skriften har i efterhand betraktats som Thorilds viktigaste prosaverk. Lina Samuelsson, Rebecka Kärde, Maxim Grigoriev, Björn Ranelid, Roland Lysell, Leif Zern, Helen Korpak och Gunnar D Hansson har med utgångspunkt i den första delen av detta tredelade verk skrivit varsin essä.

Lina Samuelsson
Kritik av kritiken

Rebecka Kärde
Någon att strida med

Maxim Grigoriev

En känslig kritiker
Björn Ranelid
Lagstiftarna

Roland Lysell

Thorilds »Passionerna«

Leif Zern

Det lifliga och lefvande

Helen Korpak

Svaghet och smak

Gunnar D Hansson

Det engelska äventyret

Fästpunkt 10
ESSÄ_10_dummy_FB.jpg

NR 10
Konradsbergs hospital

Konradsbergs hospital på Kungsholmen i Stockholm uppfördes 1855–71 efter ritningar av arkitekten Albert Törnqvist (1819–98) och var den första byggnaden i Sverige som var direkt avsedd för vård av sinnessjuka. Tanken var att villkoren för psykiskt sjuka patienter i Stockholms stad skulle förbättras genom en ökad materiell standard. Sedan dess har mycket förändrats. I dag finns inte mentalsjukhus av Konradsbergs slag kvar, vården organiseras på ett helt annat sätt, och behandlingsideal och medicinsk kunskap om psykiska sjukdomar ser avsevärt annorlunda ut.

Joar Guterstam
Det mänskliga själslivet
Stina Oscarson & Maria Ludvigsson
Ett rum på tio kvadrat

Jadwiga Kupinska

Dårarnas slott
Jan-Ewert Strömbäck
Den livslånga oron

Nummer 9
ESSÄ_9-1_dummy_FB.jpg

TIDIGARE NUMMER

NR Filmen som försvann
NR 8 Carl Butlers kokbok
NR
Döda ord
NR 6 Dan Anderssons död
NR
Rätten att häda
NR 4 Fårsvingeln
NR
Fallet Märit
NR 2 Kartan över Ugglum
NR
Den svenska fattigdomen 

Återförsäljare

HÄR KAN DU KÖPA ESSÄ

Rönnells antikvariat  

Birger Jarlsgatan 32, Stockholm

Hedengrens bokhandel

Stureplan 4, Stockholm

Press Stop

Götgatan 31, Stockholm

Söderbokhandeln

Götgatan 37, Stockholm

S:t Pauls Bok- och Pappershandel

Mariatorget 7, Stockholm

Papercut

Krukmakargatan 24, Stockholm

Uppsala bokhandel

Sysslomansgatan 7, Uppsala

Majornas böcker & kaffe

Allmänna vägen 22, Göteborg

Malmö konsthall

S:t Johannesgatan 7, Malmö 

Anti - antikvariat & bokhandel

Drottninggatan 6C, Malmö

Tidskriftsbutiken

Södra Förstadsgatan 18, Malmö

Bjäre bokhandel

Köpmansgatan 12, Båstad

Direkten

Järnvägsgatan 17, Sunne

Press

PRESSRÖSTER

»Som vanligt visar tidskriften ESSÄ hur rika världens minsta beståndsdelar blir för den som besitter kunskaper och fantasi. I stället för att ständigt konsumera nytt kan hon fördjupa sig i det skenbart bekanta och därav utvinna sin glädje.« (Michel Ekman, HBL)

»Tidskriften ESSÄ (…) är genialisk i sin idé att låta ett antal essäister ta intryck av en gemensam källa.« (Henrik Sahl Johansson, SvD)

Juryns motivering: »Essä ger utrymme för längre texter och tankebanor kring oväntade ämnen. Varje nummers hjärta är en återpublicerad text eller bild, som en handfull skribenter uppmanas att ta itu med. Tidskriften Essä är idéburen, konsekvent, textbaserad och ändå snygg.« (Nominerad till Årets kulturtidskrift 2020, Juryns motivering)

»Inget mindre än en kulturgärning.« (Björn Kohlström)

»Det är ett tidskriftsnummer som känns som en lisa att läsa i en tid av irrande uppmärksamhet och korta hågkomster.« (Dagens Nyheter)

»En vacker tidskrift man blir lycklig av« (Stefan Eklund)

Contact

KONTAKT

Frågor? Funderingar? Förslag?

Vi vill gärna höra från dig!

Klart! Meddelandet mottaget.

0735-516 134

Essä ges ut av den ideella föreningen Tidskriften Essä
Adress: Wollmar Yxkullsgatan 5A / 118 50 Stockholm
Epost: red@tidskriftenessa.se 

Org. nr 802526-3461 / Godkänd för F-skatt
Bankgiro: 5553-4416

bottom of page