Nominerad

till Årets kulturtidskrift 2020

Juryns motivering: »Essä ger utrymme för längre texter och tankebanor kring oväntade ämnen. Varje nummers hjärta är en återpublicerad text eller bild, som en handfull skribenter uppmanas att ta itu med. Tidskriften Essä är idéburen, konsekvent, textbaserad och ändå snygg..«

 

Inget mindre än en kulturgärning

— Björn Kohlström

Tidskriften ESSÄ vill ge utrymme åt nyskriven essäistik genom att belysa kulturhistoriska texter, bilder och objekt. I varje nummer återutges en källtext som kommenteras i essäform av skribenter med olika ingångar, temperament och åsikter. Tanken är att visa hur en och samma utgångspunkt kan framkalla skilda tolkningar.

En vacker 

tidskrift

 man blir lycklig av

— Stefan Eklund

NUMMER

Dan Anderssons död
Rätten att häda
Fårsvingeln
Fallet Märit
Kartan över Ugglum
Svenska fattigdomens betydelse
 

NR 6

Dan Anderssons död

ESSÄ nr 6 innehåller den 53-sidiga polisrapport som upprättades i samband med poeten Dan Anderssons död på ett hotell i Klarakvarteren i Stockholm 1920. De som läst och skrivit om den är Alexandra Borg, Göran Lambertz, Göran Greider och Olle Matsson.

Alexandra Borg

Om hanteringen av väggohyra

 

Göran Lambertz

Orden och skulden

 

Göran Greider 

Hotell Hellman

 

Olle Matsson

Löss och människor

 

NR 5

Rätten att häda

ESSÄ nr 5 innehåller Kerstin Ekmans berömda anförande "Rätten att häda" (1994) som kommenteras i essäer av Mohammad Fazlhashemi, Agneta Pleijel, Johan Wennström, Torbjörn Elensky, Lars Sjunnesson, och Jila Mossaed.

Mohammad Fazlhashemi
Härfågeln och Bilqis

Agneta Pleijel
Heta känslor, kallt förnuft

Johan Wennström
Gör ingen skada

Kerstin Ekman
Rätten att häda

Torbjörn Elensky
Den sista hädelsen

Lars Sjunnesson
Utan filter

Jila Mossaed

Min mor är öknen

 

NR 4

Fårsvingeln

I det fjärde numret av Essä uppmärksammas ett helt vanligt grässtrå – fårsvingeln – genom Olof Rudbeck den äldres avbildning av det i det stora botaniska verket Campus Elysii som under dramatiska omständigheter nästan brann upp i stadsbranden i Uppsala 1702. De som tittat på gräset och skrivit om det är Erik Bergqvist, Gunnar Eriksson, Honor C. Prentice, Birgitta Lillpers, Carin Franzén och Jakob Christensson.

Erik Bergqvist
Terziner om människans tid och gräsets 

Gunnar Eriksson
Rudbeck, Linné och fårsvingeln 

Honor C. Prentice 
Gräsmarker i allmänhet och fårsvingel i synnerhet 


Birgitta Lillpers
Rapport rörande fråsvingel, utifrån iakttagelser gjorda på dela av Orsa Kyrkby 33:1, fäbodskifte

Carin Franzén
På de elyseiska fälten

Jakob Christensson
Lovsång till gräset

NR 3

Fallet Märit

Ing-Marie Eriksson

Den hyllade, självbiografiska debutromanen Märit från 1965 av Ing-Marie Eriksson är den enda svenska roman som har fällts för tryckfrihetsbrottet förtal. 

I det tredje numret av Essä återges hovrättens dom i sin helhet. De som läst domen och skrivit om den är Jan Guillou, Aase Berg, Johan Lundberg och Dag Wetterberg.

Jan Guillou
Det är inte sanningen som står inför rätta

Aase Berg
Märit i Boden och Solveig i fjöset

Johan Lundberg
Nej, romanen utspelade sig inte i verkligheten 

Dag Wetterberg
Juridiken rörandeyttrandefriheten och skönlitteraturen

 
 

NR 2

Kartan över Ugglum 

Ur de geometriska jordeböckerna

I det andra numret läser och skriver författaren Erik Andersson, ekonomihistorikern Lars Magnusson, författaren Lotta Lotass och arkivarien Mats Höglund om en geometrisk karta över Ugglum från 1600-talet.

Erik Andersson

Den reversibla kartan

Lars Magnusson

Lantmäteriet, skatterna och den svenska statens formering

Lotta Lotass

I fågelperspektiv

Mats Höglund
När landet syntes på kartan och blev begripligt

 

NR 1

Svenska fattigdomens betydelse

Carl Jonas Love Almqvist

I det första numret läser och skriver historikern Henrik Berggren, nationalekonomen Jesper Roine, filosofilektorn Christine Zyka och poeten Johan Jönson om essän »Svenska fattigdomens betydelse« (1838) av Carl Jonas Love Almqvist.

 

Konstnären Hans Andersson svarar för bilderna i numret. 

Henrik Berggren
Den svenska fattigdomens fortsatta betydelse

Jesper Roine
»Låt vara att jag skryter litet med Norden«

Christine Zyka
Att ombilda sig från roten

Johan Jönson
Fattig. Fettig. Fittig
På svenska. Från svenska. Till svenska

Hans Andersson

 

Bilder

SLUTSÅLD

HÄR KAN DU KÖPA ESSÄ!

Rönnells antikvariat  

Birger Jarlsgatan 32, Stockholm
Hedengrens bokhandel

Stureplan 4, Stockholm

Söderbokhandeln

Götgatan 37, Stockholm
S:t Pauls Bok- och Pappershandel

Mariatorget 7, 118 48 Stockholm

Papercut

Krukmakargatan 24, Stockholm

Uppsala bokhandel

Sysslomansgatan 7, 753 11 Uppsala
Malmö konsthall
S:t Johannesgatan 7, Malmö
Anti - antikvariat & bokhandel

Drottninggatan 6C, Malmö

Tidskriftsbutiken

Södra Förstadsgatan 18, Malmö

Bjäre bokhandel

Köpmansgatan 12, Båstad

Direkten

Järnvägsgatan 17, Sunne

 

PRESSRÖSTER

Tidskriften ESSÄ (…) är genialisk i sin idé att låta ett antal essäister ta intryck av en gemensam källa. 

Henrik Sahl Johansson (SvD)

Som vanligt visar tidskriften ESSÄ hur rika världens minsta beståndsdelar blir för den som besitter kunskaper och fantasi. I stället för att ständigt konsumera nytt kan hon fördjupa sig i det skenbart bekanta och därav utvinna sin glädje.

Michel Ekman (HBL)

Det är ett tidskriftsnummer som känns som en lisa att läsa i en tid av irrande uppmärksamhet och korta hågkomster.

Dagens Nyheter

 
 

KONTAKT

Frågor? Funderingar? Förslag?

Vi vill gärna höra från dig!

0735-516 134

Essä ges ut av den ideella föreningen Tidskriften Essä
Adress: Wollmar Yxkullsgatan 5A / 118 50 Stockholm
Epost: red@tidskriftenessa.se 

Org. nr 802526-3461 / Godkänd för F-skatt
Bankgiro: 5553-4416

Dela gärna sidan med andra!

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - svarta cirkeln
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - svarta cirkeln

© TIDSKRIFTEN ESSÄ