top of page

PRENUMERERA PÅ TIDSKRIFTEN ESSÄ!

Tidskriften Essä utkommer med fyra nummer per år och din prenumeration börjar alltid med det senast utgivna numret.
Pris för privatpersoner: 450 kr och för institutioner: 595 kr

För prenumeration till utlandet tillkommer en extra portokostnad på 69 kr som engångsbelopp.

Vill du att din prenumeration ska starta med ett senare eller tidigare nummer, hör av dig till oss på red@tidskriftenessa.se i samband med din beställning.
För att förnya din prenumeration gör du bara en beställning så ser vi till att din nya prenumeration tar vid där din gamla slutar.

bottom of page